Trælasur / Træbejdse - Oliebaseret(Hvid - 2,5 liter)

Trælasur / Træbejdse - Oliebaseret(Hvid - 2,5 liter)

709,00 DKK

(inkl. moms)
Biofa - Trælasur - Hvid - 2,5 Liter
  • Til indvendig og udvendig brug. 
  • Oliebaseret.
  • Vejrbestandig.
  • Let anvendelig.
  • Diffusions åben.
  • Indeholder IKKE de allergifremkaldende stoffer MI eller MIT.
Model/Varenr.: B1077-46
Vægt: 4.5 kg.
Lagerstatus: På lager
stk.

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Kategori: Andre størrelser

Varer
Pris
Note
Antal

BIOFA Trælasur / Træbejdse (Oliebaseret) er en forvitrings-resistent trælasur lavet af naturlige råvarer, med åbne porer og et flot silkefinish. Giver en smuds- og vandafvisende, elastisk film med slidfast overflade. Opfylder standarden EN 71, del 3 (sikkerhedskrav til legetøj), og DIN 53160 (resistens over for spyt og sved). Velegnet til alle løv- og nåletræsorter, både inde og ude. Kan anvendes på vinduer, døre, facadebeklædning, bindingsværk, hegn, indvendig indretning, møbler, børns legetøj mv. Også egnet til groft savet træ, dog er mere materiale påkrævet på grund af dets højere sugeevne, og overtrækkene bliver meget mere farveintense. Anvendelse af hvid lasur kan forsinke eller dække mørkfarvningen af træet. Den farveløse lasur er kun egnet til indendørs brug.
OBS! BIOFA-produkter til udendørs brug er designet til at afrunde den strukturelle beskyttelse af træ. Ifølge BIOFA-filosofien arbejder vi uden farlige stoffer i vores produkter, så vidt muligt. Dette er grunden til, den strukturelle beskyttelse af træ altid skal tages i betragtning. Ud over den korrekte gennemførelse af konstruktionen, er det korrekte valg af træsort og -kvalitet også afgørende. Holdbarhedsklasser i henhold til DIN EN 350-2 og modstandsklasser i henhold til DIN 68364 giver oplysninger om slidmodstand af træ i forskellige vejrsituationer. I nogle tilfælde er kemisk træbeskyttelse uundgåelig. Derfor specificerer DIN 68800 i detaljer, hvordan sådanne produkter bør anvendes.

Ingredienser:
Alifatiske carbonhydrider, ricinen olie, linolie, saflorolie, varmebehandlet tungolie, kolofonium harpiks ester, pigmenter afhængig farve, silicid syre, hævende ler, ravsyre ester, cobaltbis (2-ethylhexanoat), circonium octoat tørremiddel, anti-oxidant, aluminium silikat, talkum og mikro voks.

Anvendelse:
1. Forbehandling:
Overflader skal være tørre (træfugtighed under 12%) og rene. Hvis det er nødvendigt, rengør med BIOFA Fortynder (Art.Nr.: B0500-74). Fjern gamle, udtørrede belægninger, puds og gør rent. Vask træ, der indeholder garvesyre (fx eg) og tropisk træ (fx framire) til udvendige trækomponenter såsom vinduer, døre osv. grundigt med mineralsk terpentin eller ethylalkohol, før indledende behandling. Forbehandel træ til udendørs brug med fortyndet BIOFA Trælasur (1:1 med BIOFA Fortynder). Til indendørs brug er det muligt at forbehandle træet med fortyndet BIOFA Trælasur (farveløs). Hvis træbeskyttelse ifølge DIN 68 805 er påkrævet (for eksempel til fyrtræ, der er tilbøjeligt til blåsplint), forbehandel træet med en standard svampedræbende grunder (brug produkter med RAL kvalitetsmærke!). Flerlags træbrædder udendørs skal grundes med en fungicid! Derefter foretages en slibning med 180-240 kornstørrelse sandpapir, inden behandlingen af overfladen påbegyndes.

2. Grundlag:
Omrør trælasuren grundigt og påfør med pensel, rulle eller sprøjteudstyr. Indendørs kan belægningen fortyndes med BIOFA Fortynder efter behov. Hvis nødvendigt, udfør slibning mellem grundlaget og andet lag.

3. Mellemliggende- og toplag:
Påfør trælasur to yderligere gange udendørs. Indendørs påføres lag alt efter den ønskede farveintensitet. Indenfor kan farvede lasurer blandes med farveløs lasur eller BIOFA Fortynder i ethvert blandingsforhold. Tynde lasurlag fremhæver og forskønner træets naturlige tekstur. Bygningsdele udendørs (vinduer, døre etc.) skal være forsynet med mindst ét grundlag og et andet lag før installation.
Vigtigt: Sørg for optimal udluftning under produktpåføring og tørring! Anvend ikke lasuren under 12°C. Udfør en indledende test! De almindelige regler for bygningskonstruktioner skal overholdes.
Påføring med sprøjteudstyr:
Med komprimeret luft: 1,5-1,8 mm dyse, 3-4 bar sprøjtetryk.
Uden luft: 0,23-0,28 mm dyse, 2 bar sprøjtetryk, 80 bar materialetryk.

4. Rengøring af værktøj:
Rengør med BIOFA Fortynder straks efter brug. Beskidt fortynder kan genanvendes ved at lade det stå, så snavset kan falde til bunden, og derefter hælde den rene fortynder, der nu er på toppen, ned i en ren beholder.

5. Rengøring og vedligeholdelse af overflader:
Ruder i vinduer, døre og lignende byggeelementer skal rengøres med en blød svamp eller klud og et ph-neutralt, mildt rengøringsmiddel i lunkent vand og tørres af med rent vand hver 6. måned. Vi anbefaler NACASA Universalrens (Art.Nr.: B4010-10). Undgå stærke rengøringsmidler, sæbeskum og ammoniumopløsninger, slidende poleringsmidler, rengøringsmidler og redskaber. Bygningsdeles overflader på vinduer, døre mv. kontrolleres 1-2 gange om året, efter rengøring med NACASA Universalrens. Check overflader regelmæssigt og reparer selv mindre skader med det samme. Belægningsfilmen skal altid være lukket og intakt. Brug farvet trælasur til renovering, før skader såsom svampevækst, blærer, gråfarvning, revnedannelse osv. forekommer.

Tørring:
Tør efter 6-12 timer, pudsbar og overmalbar efter 12-24 timer. Fuldkommen tør efter 7 dage (20°C / 50-55% rel. luftfugtighed). Lave temperaturer, høj luftfugtighed og træ, der indeholder garvesyre, og tropisk træ, kan forlænge tørringsprocessen.

Forbrug:
1. lag: 70-100ml/m² eller 10-14m²/l.
2. og 3. lag: 30-50ml/m² eller 20-30 m²/l.
De her fremstillede cirkatal afhænger kræftigt af overfladens sugeevne og tilstand.

Opbevaring:
Køligt, tørt og forseglet lufttæt. Skinddannelse er muligt. Fjern skindet før anvendelse. Hvis det er nødvendigt, si lasuren!

Beholder størrelse:
0.375 l / 0.75 l / 2,5 l / 10 l
Metalbeholdere.

Sikkerhed:
Arbejdsmaterialer såsom klude, svampe, tøj, slibestøv mv. gennemvædet med produktet skal opbevares i en lufttætte metalbeholdere eller skylles, spredes ud og tørre på en ikke-brændbar overflade (risiko for selvantændelse!). Selve produktet er ikke selvantændeligt, men brændbart. Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for vandorganismer, kan forårsage langsigtede negative effekter i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe og forstøvet produkt. Brug kun i godt ventilerede områder. Undgå udledning til miljøet. Sørg for tilstrækkelig hudbeskyttelse under anvendelse! Anvend fin støvmaske under slibning! Der kan forekomme en lugt, der er typisk for de naturlige råvarer.

Bortskaffelse:
Bortskaf flydende produktrester på indsamlingssteder for gammel maling og lak, eller bortskaf disse i henhold til lokal lovgivning. Små mængder rest og gennemvædede arbejdsmaterialer kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter tørring. Genbrug kun renset eller helt tomme beholdere, eller beholdere med indtørrede rester, eller bortskaf dem i henhold til lokal lovgivning! Kan beholderen ikke rengøres korrekt eller tømmes helt, behandles og bortskaffes denne som indholdet! VOC identifikation i henhold til Decopaint-retningslinier og ChemVOCFarbV: EU maxværdi: 400 g/l. BIOFA Trælasur indeholder max. 390 g/l VOC.

Oversat fra Technical Data Sheet. Se fanen "Datablade".