Træmaling heldækkende<br />(Hvid - 2,5 liter)

Træmaling heldækkende
(Hvid - 2,5 liter)

790,00 DKK

(inkl. moms)

Træmaling heldækkede - Vernilux - 2,5 liter  

  • Hvid - Silkemat.
  • Til indvendig brug.
  • God dækkeevne.
  • Vandafvisende. 
  • Opfylder EN41/3 og DIN53160 - Velegnet til børnelejetøj. 
  • God vedhæftningsevne. 
  • Allergivenlig Træmaling uden MI eller MIT.
Model/Varenr.: B1115-46
Vægt: 3.9 kg.
Lagerstatus: Ikke på lager
stk.

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Kategori: Andre størrelser

Varer
Pris
Note
Antal

BIOFA Vernilux træmaling er en god uigennemsigtig, halvblank eller semi-gloss, smuds- og vandafvisende maling af naturlige råvarer til indendørs brug. Den fremstår ridsfast og har god vedhæftning. Malingen er velegnet til alt træ indendørs, såsom vinduer, døre, gelændere, møbler, indretning, børns legetøj mv., samt metal efter priming med passende anti-rust maling. Må ikke anvendes til radiatorer og varmerør!
OBS! De naturlige olier kan forårsage gulning på overflader med lavt lysindfald eller termisk belastning.

Ingredienser:
Alifatiske carbonhydrider, titandioxid, rosin ester, baryt, farvepigmenter afhængig af farve, saflorolie, talkum, ricinusolie, silica, ravsyreestere, cobalt bis (2-ethylhexanoat), zirconium og zinkoktoat tørremiddel, antioxidant, hævende ler.

Anvendelse:
1. Forbehandling:
Underlaget skal være tørt (max. 12% fugt) og fri for skidt. Fjern gammel løs maling. Træ der indeholder garvesyre (fx eg) eller tropisk træ vaskes grundigt med sprit eller alkohol, og tørrer natten over. Slib derefter blidt med fint sandpapir.

2. Grundfarve:
Ubehandlede træoverflader behandles med BIOFA grunder. For at undgå korrosion af metaldele, zink og galvaniserede overflader grundes disse overflader med passende anti-rust maling. Efter komplet tørring slibes blidt efter med fint sandpapir.

3. Andet og tredie lag:
Omrør malingen grudigt, og fortynd eventuelt med BIOFA fortynder (Art.Nr.: B0500-74). Påfør 1-2 tynde lag med pensel, rulle eller sprøjtepistol. Foretag muligvis en finslibning med kornstørrelse 220 sandpapir.
Vigtigt: Hvis indholdet fra forskellige beholdere anvendes, bør disse blandes før påføring. Udfør indledende test! Sørg for optimal udluftning under påføring og tørring! Må ikke anvendes under 16°C!
Påføring med sprøjteudstyr: Fortynd malingen med op til 10% BIOFA fortynder. Anvend 1,5-2mm dyse, og tryk på 2,5-3,5 bar.

4. Rengøring af værktøj:
Straks efter brug med BIOFA fortynder.

Tørring:
Tør efter 4-8 timer, efter 16-24 timer kan der slibes og males igen (20°C / 50-55% luftfugtighed). Efter 7 dage, er malingen komplet tør.

Forbrug:
Med pensel eller rulle: 80-100 ml/m² eller 10-12 m²/l.
Med sprøjtepistol: 50-70 ml/m² eller 14-20 m²/l.

Opbevaring:
Køligt, tørt og forseglet lufttæt. Skinddannelse e mulig. Fjern skind før anvendelse. Hvis det er nødvendigt, si malingen.

Beholder størrelser:
0,375l / 0,75l / 2,5l metalbeholder.

Sikkerhed:
Opbevar arbejdsmaterialer såsom klude, svampe, tøj mv., som er gennemvædet af produktet i lufttæt metalbeholder. Eller skyl, spred ud og lad det tørre på en ikke-brændbar overflade (risiko for selvantændelse!). Selve produktet er ikke selvantændeligt, men brændfarligt. Indeholder cobalt (2-ethylhexanoat). Kan forårsage allergiske reaktioner. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Må kun bruges i godt ventilerede områder. Ved opvarmning eller sprøjtning, kan der forekomme eksplosive dampe/luftblandinger! Skadelig for organismer, der lever i vand: kan forårsage langsigtede bivirkninger. Undgå udledning til miljøet. Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Anvend støvmaske ved slibning! Anvend passende hudbeskyttelse! En lugt typisk for de naturlige råstoffer kan forekomme!

Bortskaffelse:
Flydende rester af produktet bortskaffes på indsamlingssteder for gammel maling oglak eller bortskaffes i henhold til lokalt gældende lovgivning. Små mængder af rester og gennemvædede arbejdsmaterialer kan efter tørring bortskaffes med husholdningsaffaldet. Kun rensede beholdere eller tømte beholdere med hærdede aflejringer gives til genbrug. Beholdere, der ikke kan rengøres eller tømmes korrekt behandles som produktet og bortskaffes ligeledes.

Oversat fra technical data sheet. Se fanen "Datablade".